Avalanche là một trong những nền tảng hợp đồng thông minh và nhanh nhất trong ngành công nghiệp Blockchain. Nó được đo lường bằng thời gian đến cuối cùng và có nhiều tính xác thực nhất để đảm bảo bất kỳ hoạt động của giao thức bằng cổ phần nào. Avalanche nhanh, chi phí sử dụng thấp và xanh. Bất kỳ ứng dụng nào có hỗ trợ hợp đồng thông minh đều sẽ có thể trở nên vượt trội hơn đối thủ bằng cách triển khai trên Avalanche.

Quỹ của Avalanche sử dụng số tiền thu được từ việc bán mã thông báo riêng lẻ để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của DeFi, các ứng dụng doanh nghiệp và các trường hợp sử dụng khác trên chuỗi khối cộng đồng của Avalanche. Hỗ trợ cho các dự án này sẽ bao gồm các khoản tài trợ, mua mã thông báo và nhiều hình thức đầu tư hỗ trợ công nghệ khác. 

Bạn có thể tham khảo video dưới đây để được biết thêm về những đồng coin tiềm năng nhất trong hệ sinh thái Avalanche hiện nay.