CoinMarketCap là một website theo dõi hầu hết các đồng coin hiện tại đang được niêm yết trên thị trường, như Ethereum, Bitcoin, Litecoin,…giúp người dùng có thể dễ dàng cập nhật được giá trị của từng đồng coin. Đồng thời, trang web này còn cho biết số lượng các đồng coin đang được lưu hành, khối lượng đồng coin đó giao dịch trong vòng 24h qua, biến động giao dịch trong 24h được thể hiện theo % giá trị. Các thông tin này sẽ được cập nhật liên tục, chính xác nhất, giúp người dùng có thể theo dõi được các biến động coin nhanh chóng nhất. 

Tham khảo video dưới đây để cập nhật thêm cách sử dụng các tính năng mới nhất năm 2021 của CoinMarketCap.